Học Bổng Anh Ngữ E2 2017
E2 English Scholars Challenge 2017
Đăng ký | Sign up
 
Vui lòng chọn ngôn ngữ | Your prefered language *


 
What is the parent's name? *

 
What is the parent's phone number? *

 
What is the student's name? *

Please input the student's full name.
 
What is the current student's school? *

 
Please read our Terms and Conditions *


 
Thank you for your registration.
Unfortunately, we can only continue if you agree to our Terms and Conditions. 

The application was not accepted.

 
How did you know about our Challenge? *


 
Tên của phụ huynh/ người giám hộ: *

 
Số điện thoại liên hệ của quý phụ huynh: *

 
Họ tên của học sinh dự thi: *

Xin vui lòng điền tên đầy đủ của học sinh.
 
Học sinh đang học tại trường: *

 
Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện của Chương trình *


 
Cám ơn bạn đã đăng ký.
Tuy nhiên, đơn đăng ký chỉ có thể tiếp tục nếu bạn đồng ý với các Điều khoản và điều kiện của cuộc thi.

Đơn đăng ký không hoàn thành.

 
Bạn đã biết đến cuộc thi qua kênh nào? *


You have registered for E2 English Scholars Challenge. 
-----
Topic of Screening round is:

"Imagine you have a friend living overseas.
Write a letter to persuade that friend to visit Vietnam."

The submission should be no longer than 500 words, and must be sent to eve.nguyen@e2.com.vn.
Deadline: 23:59:59 on May 02, 2017.
-----
Confirmation and detailed information are sent to {{answer_47636492}}
Submit another form
Powered by Typeform
Bạn đã đăng ký tham gia chương trình Học Bổng Anh Ngữ E2.
---
Đề thi vòng 1: 
"Imagine you have a friend living overseas. Write a letter to persuade that friend to visit Vietnam."

*Bài dự thi vui lòng gửi về eve.nguyen@e2.com.vn
*Hạn chót nộp bài dự thi: 02/05/2017
---
Thông tin chi tiết sẽ được gửi qua email {{answer_47636492}}.
Đăng Ký Mới
Powered by Typeform
Cám ơn bạn đã quan tâm đến chương trình. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất qua email {{answer_47636492}}. 
Thân,

Thank you for your registration. We will update you via {{answer_47636492}}.
Best,
Trang chủ || Homepage
Powered by Typeform
Powered by Typeform